Dette er første utgave av vårens terminliste for troppen. Følg alltid med på våre hjemmesider / i Spond for oppdateringer og endringer i forkant av hvert møte og turer.

Som vanlig så er det mange tilbud fra Askim speidergruppe. Vi ser at det kan være vanskelig å få tid til å være med på alle turer men vi oppfordrer til det. Hvis man skal prioritere to turer i løpet av våren så er det Kretskonkurranse Tropp 21. – 23. april og #kanonpinse 27. – 29. mai.

Legg også merke til årets sommerleir 24. juni til 1. juli. Leiren skal være på Hvam på Romerike. Vår erfaring er at speidere som er med på leirer, skaper gode minner og blir speidere lenge.