Dette er første utgave av høstens terminliste. Følg alltid med på våre hjemmesider / i Spond for oppdateringer og endringer i forkant av hvert møte og turer.

Som vanlig så er det mange tilbud fra Askim speidergruppe. Vi ser at det kan være vanskelig å få tid til å være med på alle turer men vi oppfordrer til det. Hvis man skal prioritere en tur i løpet av høsten så er det Einarbuhelga 25-27. november. Legg også merke til foreldremøte 8. september, her er det ønskelig at minst en forelder / foresatt fra hver familie er med, det vil bli gitt mye viktig informasjon den kvelden.