Gapahuken på Drømmeplassen er i ferd med å veldig bra, men noen detaljer gjenstår. Blant annet mangler vi et fint navn! Alle speidere og 4H-ere i Askim kan delta i konkurransen om å finne det beste navnet på gapahuken.

Det vil bli laget et skilt på gapahuken med vinnernavnet på og selvfølgelig speider- og 4H-logoen.

Alle forslag må være kommet inn i løpet av januar 2021 (frist 31/1)

Send ditt forslag eller spørsmål til lene@askim.nu, så vil det bli vurdert av en jury bestående av prosjektgruppa til Drømmeplassen.

Vinneren vil i tillegg til heder og ære få en personlig premie.

For prosjektgruppa Hildegunn, Micke og Lene