Prosjekt Drømmeplassen skrider fremover, vi kan glede oss over at både speidere og lokalbefolkningen forøvrig har tatt i bruk gapahuken. Gjensidigstiftelsen står bak finansieringen av Drømmeplassen og Østfold 4H er prosjekteier, overrekkelse av prosjektet til Askim speidergruppe og Askim 4H vil finne sted 10.juni 2021.

I januar utlyste vi en konkurranse der vi ønsket navneforslag til gapahuken, frist for å sende inn forslag var 31.januar. Vi har mottatt både kreative og nytenkende forslag, men grunnet forsinkelser av prosjektet ønsker vi å gi dere mulighet til å sende inn navneforslag frem til 17.mai 2021. Ta dere gjerne en tur ned til gapahuken og bli inspirert av omgivelsene i Tornerudveien for å gi den kreative prosessen næring.

Det vil bli laget et skilt på gapahuken med vinnernavnet på og selvfølgelig speider- og 4H-logoen. Vinneren vil i tillegg til heder og ære få en personlig premie.

Send ditt forslag eller spørsmål til lene@askim.nu, så vil det bli vurdert av en jury bestående av prosjektgruppa til Drømmeplassen.

For prosjektgruppa Hildegunn, Micke og Lene