Mandag 8.februar er det årsmøte og gruppeting for Askim Speidergruppe. Denne gangen blir det «digitalt» møte via Zoom for å sikre at flest mulig speidere og ledere kan være med og samtidig gjennomføre et sikkert møte uten risiko for smitte.

Når og hvordan

 • Mandag 8.februar 2021
  • Gruppeting klokken 18:30-19:45
  • Årsmøte klokken 20:00-21:00

Zoom link– https://us02web.zoom.us/j/87022943501? (pwd=TDJjTWhLTUsrMDhpaDhXSWE0SUVidz09)

Ring inn (hvis du ikke har mulighet å bruke app/PC/Mac)
Telefon:2400 4735, 7349 4877, 2396 0588
Møte ID: 870 2294 3501, Passcode: 352103738

På gruppetinget forbereder vi sakene til årsmøtet og tar opp andre aktuelle tema. Etter en kort pause fortsetter vi med årsmøte der vi godkjenner budsjett, regnskap, årsrapport++ og ikke minst – velger nye representanter til gruppestyret.

Årsmøtet  og gruppeting er åpent for alle ledere, rovere og speidere. Alle medlemmer over 12 år samt valgte representanter fra troppen har stemmerett på årsmøtet.

Saksliste gruppeting

 1. Konstituering og godkjenning av innkalling + valg av møteleder og referent
 2. Gjennomgang og ferdigstillelse av budsjett for 2021
 3. Gjennomgang og ferdigstillelse av årsplan for 2021
 4. Eventuelt

Saksliste årsmøte

 1. Konstituering og godkjenning av innkalling + valg av møteleder og referent
 2. Årsberetning fra enhetene og gruppestyret
 3. Regnskapet fra 2020
 4. Budsjett 2021
 5. Årsplan 2021
 6. Valg

Valgkomiteens innstilling

Følgende verv er på valg/gjenvalg:

 • Gruppeassistent flokk
 • Gruppeassistent rover
 • Kasserer
 • Valgkomite 2.representant

Valgkomiteen består i år av Espen Christiansen (espen@klimas.no) og Ingunn Svae (svae-ing@online.no). Ta kontakt hvis du kan tenke deg å stille til valg/gjenvalg!

Påmelding

Påmelding via Spond. Alternativt send e-post til michael@askimspeidergruppe.no hvis du ikke har mulighet til å bruke SPOND. Påmeldingsfrist søndag 7.februar klokken 23:59