Tid og dato: Onsdag 02. november 2022 kl 20.00 til ca 21.00
Sted: Speiderhuset (Tornerudveien 32, Askim)
Gruppeting er åpent for alle ledere, rovere og speidere. Alle medlemmer over 12 år samt valgte representanter fra troppen har stemmerett i gruppeting.
Meldt fra i Spond om du kommer, eller på epost til gruppeleder@askimspeidergruppe.no


SAKSLISTE

 1. Konstituering av møtet
  a. Valg av referent
  b. Godkjenning av innkalling
 2. Kort status i enhetene –oppsummering og lederstatus osv.
  a. Småspeider v/ Jørgen eller annen representant for enheten
  b. Tropp v/ Håkon eller annen representant for enheten
  c. Rover v/ Hans Erik eller annen representant for enheten
 3. Einarbuhelga v/Gro
 4. Julespill 27.11.2022
 5. Kommende arrangementer
  a. Kretsting 05.02.2023
  b. Sosial lederhelg Hallvardbo 13.-15.januar 2023
 6. Neste møte
 7. Eventuelt

Eventuelle saker til agendaen kan sendes på epost til gruppeleder@askimspeidergruppe.no i forkant av møte.

Categories: GruppenNyheter