Alle speidere i Askim Speidergruppe er medlem i Norges Speiderforbund (NSF). Medlemskapet gir speideren flere fordeler, blant annet en god forsikringen, denne gjelder når speideren er på tur, møter eller andre aktiviteter med oss. Du kan lese mer om speiding her: https://blispeider.no/dette-er-speiding

Før man blir speider hos oss så er det greit at man har vært med på et par «prøvemøter»; disse har vi som regel de tre første møtene hver høst. Skal man være videre så må man meldes inn i NSF. Det er viktig at minst en foreldre/foresatt har hatt en samtale med en leder i enheten, helst enhetsleder: Håkon (5-10. klasse) eller Jørgen (3-4. klasse) før man meldes inn. Dette kan du gjøre ved starten av møtene.

1.mai 2018 trådte EUs forordning for personvern – The General Data Protection Regulation, altså GDPR – i kraft som lov. I Norge trådte den i kraft som lov 20. juli 2018.
En del av dette arbeidet innebærer å sikre bruk og tilgang til medlemsinformasjon, samt at det er et krav at vi skal sikre at informasjon i Min speiding (medlemsbasen til NSF) er riktig og oppdatert. NSF ønsker at medlemmene skal melde seg inn selv eller av foresatt. De er da ansvarlige for at informasjonen som registreres er riktig.

Vi trenger å vite kontaktinformasjon til speidere og minst en foreldre / foresatt. Vennligst fyll ut skjemaet du finner her etter beste evne: https://min.speiding.no/register/in/group/4410/

Når du har fylt ut skjemaet vil vi gå igjennom infoen du har gitt oss, også godkjenner vi medlemskapet. Du vil så få en faktura i posten for å betale medlemskapet. pr. 17.08.21 så er prisen for høstterminen 440 kr og 1200 for et helt år, det gis familierabbat fra 3 medlem i familien. Man betaler ekstra for turer, leire og aktiviteter utover det som er vanlig.