Som speider får du minner for livet. Du lærer ferdigheter du får bruk for senere i livet, enten det er i naturen eller på jobb og du lærer å jobbe både selvstendig og sammen med andre.
Tenker du eller dine på å bli speider så har vi samlet flere av de vanligste spørsmålene under for å gjøre det litt enklere å orientere seg. Er det noe du lurer på som vi ikke har skrevet om så er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, så skal vi svare så godt vi kan.

Ja. Riktignok fører et aktivt speiderliv til noen skader. Men trening i å mestre ulike situasjoner er en viktig del av speideren. Hvis det skjer ulykker og det blir skader er alle speidere trenet i førstehjelp og på større nasjonale arrangementer er det alltid beredskapsgrupper tilstede. Beredskapsgruppene består av speidere over 16 år som er godkjente til å takle ulykker og skader. Beredskapsgruppene kan sammenlignes med Røde kors hjelpekorps.

En patrulje er en liten gjeng med alt fra 3 til 10 speidere som leder seg selv. Speiderne er gjerne omtrent like gamle og de har en patruljefører og assistent som leder.

Den lokale aktive delen av speideren. Det finnes cirka 600 speidergrupper rundt om i landet. De aller fleste byene har en speidergruppe, noen opptil flere. En speidergruppe består gjerne av en flokk, en tropp, et roverlag og en del ledere.

Speidere mellom 10 og 16 år er medlemmer i en tropp. En tropp består gjerne av flere patruljer. Troppen er inndelt i Stifinnere (10-13 år) og Vandrere (14-16 år).

Mye. Først og fremst unike opplevelser, vennskap som varer livet ut og en av landets beste lederopplæringer. Men du får også medlemsbladet Speideren tilsendt fem ganger i året. Er du over 16 år får du også lederbladet Gro. Du får tilgang til å leie mange ulike hytter, leirsteder og båter til en rimelig penge. Alle speidere er i tillegg forsikret til, under og fra alle arrangementer i speiderregi.

Speidere gjør veldig mye forskjellig. Felles for alle er at man er mye ute i naturen. Det er imidlertid store lokale forskjeller. Noen speidere er mye på sjøen, mens andre er i skogen eller på fjellet. Felles for alle speidere er at man jobber med et treningsprogram. Det kan du lese mer om på www.speiderbasen.no. Her vil du også finne hundrevis av forslag på «speider» aktiviteter.

Ikke så mye, men det er store lokale forskjeller. Og aktive foreldre som følger opp barna sine er en stor fordel. Noen speidergrupper har foreldreforeninger som man kan delta i. En del grupper trenger også praktisk hjelp til transport og annet i forbindelse med turer og leire. Foreldre er også velkommen både som hjelpeledere og ledere. Alle nye ledere får tilbud om å delta i speiderens ledertreningsprogram.

I Askim Speidergruppe så forventer vi at alle familier stiller med minst 2 dugnadsdager per semester

Det variere mye. Blant de minste speiderne er det mange voksne leder. Jo eldre speiderne blir jo færre ledere forholder de seg til. Men ingen speidere reiser på tur uten at noen voksne ledere er informert om hvem som reiser, hvor lenge de blir borte og hvor de skal.

I Askim Speidergruppe tar du kontakt med småspeiderleder (3-4 klasse)  eller troppsleder (5 klasse—16 år). Navn og annen kontaktinformasjon på våre ledere finner du her.

Det er ikke alltid plass til flere speidere i våre enheter. Hvis dette er tilfelle så har vi ventelister. Barn med foreldre som kan være ledere / hjelpeleder vil bli prioritert på ventelisten.

Speiderne betaler kontingent til sin lokale gruppe, til kretsen og forbundet. I Askim speidergruppe er den totale kontingenten kr. 600,- pr halvår. Alle er velkommen til å prøve på speiding hos oss, men etter å ha deltatt på tre møter så vil du bli regnet som medlem. Hvis du finner ut at du ønsker å slutte etter 3 uker eller senere så forventer vi at du sier ifra til en leder slik at vi vet at du ikke kommer på flere møter. Du vil da også bli meldt ut av Norges Speiderforbund.

I tillegg kommer utgifter til turer (normalt 150,- pr helgetur) og nødvendig utstyr som sekk, sovepose, liggeunderlag og egnede klær. Alle aspiranter må kjøpe skjerf m/knute ved opptak, pris kr. 100,-. Speiderskjorter er frivillig, men mange velger å kjøpe en etter hvert.

Nei, Speideren er åpen for alle religioner. I speiderlov §1 står det «En speider søker sin tro og respekterer andres.» I praksis betyr det at man lærer litt om tro/religion, og viser respekt for andres livssyn.

Har du flere spørsmål? -Ta kontakt!