Dette er første versjon av terminlisten for troppen våren 2018, det vil nok skje endringer i løpet av våren. Følg alltid med på våre hjemmesider for oppdateringer og endringer i forkant av hvert møte og turer. Det skjer som vanlig mye i løpet av våren—sjekk side 2 for mer info om våren. Her finner du også hvem som er kontaktleder for de forskjellige patruljene.

NB! I januar pusser vi opp 2. etg på speiderhuset, så da kan vi ikke ha vanlige møter på huset. Sjekk web for info om hvor du skal møte.

Terminlisten laster du ned her: Terminliste Tropp Våren 2018