Dette er første utgave av høstens terminliste. Følg alltid med på våre hjemmesider / i Spond for oppdateringer og endringer i forkant av hvert møte og turer.

Som vanlig så er det mange tilbud fra Askim speidergruppe. Vi ser at det kan være vanskelig å få tid til å være med på alle turer men vi oppfordrer til det. Hvis man skal prioritere en tur i løpet av høsten så er det Einarbu 26-28. november, les mer om denne turen og andre på side 2 i dokumentet. Legg også merke til Foreldremøte 9. september, her er det ønskelig at minst en forelder / foresatt fra hver familie er med, det vil bli gitt mye viktig informasjon den kvelden.

Du kan se terminlisten under, eller laste den ned. Terminlisten blir også delt ut på de første møtene, slik at du kan henge den på kjøleskapet hjemme.