Hva?

Vårt speiderhus er vår stolthet og noe som gjør speiderarbeidet mye enklere og mer behagelig på alle måter. Det representerer en stor verdi og må vedlikeholdes jevnlig for å ikke forfalle. I tillegg leier vi ut huset for å få inn penger til å dekke løpende kostnader, og da må det være i best mulig stand.

Vi planlegger i år to dugnadsdager på speiderhuset – lørdag 27.april klokken 10-15:00 og søndag 28.april klokken 11-15:00 og håper flest mulig kan stille på en av dem. Vi kommer til å servere enkel lunsj/fika begge dagene!

Planlagte oppgaver:

Inne

 • Vaske kjøkken
 • Pusse alle vinduer (innvendig)
 • Male dører
 • Hovedvask av alle patruljerom
 • Vaske stoler og bord
 • Flytte dør til patruljerom nede og lage skohylle
 • Snu dør i peisestua

Ute

 • Rydde, rake, luke, slå
 • Olje benker og trapp
 • Koste og spyle gårdsplass
 • Flekkemaling av hus og gjerder
 • Fjerne lekestativ
 • Så gress etter graving 2018
 • Luke blomsterbed
 • Lage deksel til varmepumpe

Bakgrunn

Askim Speidergruppe fikk eget speiderhus i 1973 takket være Rolf Huse og et meget aktivt foreldrelag som gjorde en stor del av arbeidet. I mange år (1975 til 2005) var det Sverre Riseng som tok hovedansvaret for oppfølging av huset, men i dag forvaltes det av et eget husstyre. Medlemmene i husstyret er foreldre til barn på speideren, tidligere ledere og gruppeleder for Askim Speidergruppe.

Alle foreldre til medlemmer i Askim Speidergruppe forventes å stille på 2 dugnader hvert semester. Dette er en helt nødvendig hjelp som vi ledere må ha for å få alt til å gå rundt på en praktisk måte, og samtidig ha tid til å drive kvalitativt speiderarbeid. Det er ikke ofte vi har dugnad, og gjennomsnittet de siste år ligger på langt under 2/semester, så vi håper på godt oppmøte nå når vi trenger litt hjelp.

Påmelding

For å forenkle planlegging ønsker vi din påmelding snarest mulig og senest tirsdag 23.april! Fyll ut påmelding her – http://tiny.cc/whz04y

Spørsmål eller forslag til annet vi kan gjøre på dugnaden? Send mail til michael@askimspeidergruppe.no

Hilsen Husstyret