Kjør E6 til Klemetsrud, ta av til Rv 155, mot Enebakk

Følg Rv 155 i 5 kilometer, sving inn til “Frambu”.

Vi skal ikke kjøre inn til selve Frambu, men fortsette mot Sandbakken. 

Vi kommer inn på kartet nedenfor fra venstre. Vi skal helt til parkeringsplassen som den blå pilen peker på.