Kjøring til Gardermoen

Oppmøte på speiderhuset klokken 1600 fredag 28.6

Kjøreplanen er som følger. Nummer i parantes er antall deltakere i bilen)

  • Foreldre til Mats (4)
  • Foreldre til William (3)
  • Foreldre til Torstein (7)
  • Foreldre til Victor (2)

Henting på Gardermoen

Vi lander på Gardermoen klokken 19.55 søndag 7.7. Om flyet blir betydelig forsinket vil vi legge ut informasjon om det.

Kjøreplanen er som følger. Nummer i parantes er antall deltakere i bilen)

  • Foreldre til Mats (4)
  • Foreldre til Torstein (7)
  • Foreldre til Marie (3)
  • Leder Marianne (3)