Her kommer det en del viktig informasjon som er lur å lese for de som skal på årets gruppeleir.

Tider

Avreise kanohaik: Fra speiderhuset mandag 6. august kl 08:30
Avreise fellesleir: Fra speiderhuset torsdag 9. august kl 10:00
Hjemreise leir: Fra Silverlake Camping lørdag 11. august kl 14:00.

Vi regner med å være på speiderhuset ca kl 15:27. Vi oppdaterer facebook med tidspunkt når vi drar fra Silverlake.

Kjøring

Møt gjerne opp 10 minutter før avreise. Tallet i parantes er hvor mange du har oppgitt at det er plass til i bilen din, med bagasje.

Kjøre mandag:
Ledere: Øystein(4), Jørgen (3), Hildegunn(3)
Fordre til: Sondre Bjerkenes Karlsen (3)

Kjøre torsdag:
Ledere: Ingunn(5), Inger-Lise(2), Karianne(2) og Anne Berit(2)
Forelde til: Jørgen og Oskar Adrian Schie (3) og Simen Finsrud(4)
Fam Hovland og Andresen/Matre fikser kjøring selv

Hente Lørdag:
Ledere: Øystein(4), Jørgen (3), Ingunn(5), Inger-Lise(2), Karianne(2), Anne Berit(2), Marianne(4) og Grethe(4)
Foreldre til: Mats Pedersen(4) og Edvard Lie Nauff (4)
Fam Hovland og Andresen/Matre fikser kjøring selv

Kart

Finner du her.

Eller søk opp Silverlake Camp Lindekullen i Google maps. Legg merke til at du får opp 2 stk Silverlake i Sverige, du skal IKKE til den i Bengtsfors.

Regler

Vi må ha litt regler, vi håper selvfølgelig at vi ikke trenger å bruke dem men det er greit å vite hvor vi legger «lista».

Det forventes en god og positiv oppførsel av alle speidere og ledere som drar på leir. Dette inkluderer nulltoleranse for mobbing, rusmidler og lignende. Brudd på dette innebærer hjemreise på foresattes bekostning etter konsultasjon med speider/leder og foreldre.

Ellers så forventes alle å utføre sine tildelte fellesoppgaver. Dette inkluderer mathenting, matlaging, oppvask med mer. I tillegg må hver enkelt deltaker passe på sine egne ting, holde orden i telt, henge våte klær til tørk osv. Vi ledere er med som veiledere, ikke som opppassere.

  • Speiderskjerf skal som hovedregel alltid brukes under leiren (unntak er bading og om natten)
  • Eventuell bading må kun skje under oppsyn av leder.
  • Eventuell bruk av kano/båt må bare skje med leders tillatelse. Flytevest SKAL brukes til enhver tid!
  • Mobiltelefoner skal ikke benyttes under leiren, kun i friøkter så lenge det ikke sjenerer speidere, dyreliv eller andre brukere av området. Ledere forbeholder seg retten til å inndra både mobiltelefoner og musikkanlegg, som leveres tilbake til speideren ved hjemkomst.
  • Uforsvarlig eller ikke-godkjent bruk av ild er strengt forbudt og fører til umiddelbar hjemsendelse for egen regning.

Pakkeliste – hva skal man ha med.

Oppdatering 2. august: Ta gjerne med fiskestang hvis du har. På Kanohaiken så planlegger mange av oss å ta med hengekøye å sove i så ta gjerne med din. Hvis du ikke har selv ta kontakt snarest med Øystein – kan være at vi klarer å hoste opp en til utlån.

For leiren; bruk pakkeliste «Pakkeliste Sommerleir», legg spesielt merke til at du må ha med et ekstra skift, lette sko, kniv, spiseutstyr, drikkeflaske og skrivesaker. Ta gjerne også med padlevest (ikke selvoppbålsbar) hvis du har ,vi har også til utlån i gruppen for de som ikke har det selv.

For kanohaikdelen; bruk pakkeliste «Pakkeliste Kano». Man kan lette noe på bekledningen da det er noe varmere i vannet nå, men vi kler oss fortsatt etter vanntemperatur (målt til 17 grader). NB! Det vil være mulig å legge igjen en bag med klær og utstyr i til resten av leiren i en bil på campingplassen for å lette på bagasjen på kanoturen.

Pakkelistene finner du i menyen «Speiding | Råd og tips | Pakkelister» på våre websider.

Lommepenger: Det er kiosk på campingplassen og mulighet for å dusje (10 svenske kr. for en kort dusj). Vi setter ikke noen sum for hvor mye penger man skal ha med, vi regner med at det kan man finne ut av hjemme. Alle deltagerne vil få mer enn nok mat og drikke, men det kan allikevel være gøy å gå i kiosken.