Her er en kopi av powerpointen som ble vist frem på møtet: Foreldremøte

Her er videoen fra NORD2017 som vi viste frem: https://www.youtube.com/watch?v=lVe45LGm_kk 

Vi inviterer til foreldremøte for foreldre og foresatte for speidere i troppen.

Tid: 9. nov 18:30 – 20:30
Sted: Speiderhuset i Askim

Møtet vil være todelt, først et foreldremøte hvor vi snakker om hva speding er og hvordan vi gjør det i troppen, hva som skjer fremover og litt annet. Del to vil være en mimring fra Nord2017 og opptak av de siste aspirantene.

Det vil bli enkel bevertning, og det er ingen valg, så det er all grunn til å møte opp.

Håper vi ser minst en fra hver speider der!