Vi inviterer til foreldremøte for foreldre til speidere i Småspeideren onsdag 27.09.2017, klokken 18.30-19.30.

Sted for foreldremøtet er: SpeiderhusetIKKE frivillighetssentralen slik det sto på lappen delt ut 20. sept.Frivillighetssentralen ble forhindret fra å stille pga. andre møter.

Agenda for møtet er todelt, først vil leder i småspeideren informere om arbeidet i småspeideren, og hva det vil si å være speider. Deretter vil Frivillighetssentralen informere om sitt enestående tilbud.

Det vil bli enkel bevertning, og det er ingen valg, så det er all grunn til å møte opp!

Håper vi ser minst en fra hver speider der!

Speiderhilsen lederne!