Ledermøte og gruppeting #2 2018 for Askim Speidergruppe

Tid og dato: Tirsdag 8.mai 2018 klokken 19:00
Sted: Speiderhuset

Gruppeting er åpent for alle ledere, rovere og speidere. Alle medlemmer over 12 år samt valgte representanter fra troppen har stemmerett i gruppeting.

Saksliste

 1. Konstituering av møtet
  1. Valg av referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av referat fra forrige gruppeting
 2. Status i enhetene –oppsummering og lederstatus osv.
  1. Småspeider v/ Ingunn eller annen representant for enheten
  2. Tropp v/ Øystein eller annen representant for enheten
  3. Rover v/ Eivind eller annen representant for roverlaget
 3. Økonomi (Jane og Helge)
 4. Kommende arrangement 2018
 5. Sommerleir 2018 (Øystein og Ingunn)
 6. Rovertur 2018 (Øystein)
 7. Speiderhuset (Michael + Helge)
  1. Uteområde (Helge)
  2. Dugnad i mai
 8. Årbok 2017 (Thomas)
 9. Annet
  1. Profileringsklær (Torunn)
  2. Natt i naturen (Øystein)
  3. Høstforum
  4. Oppegårdsmodellen (Torunn, Inger Lise og Øystein)
  5. Foreldrelag (Hildegunn)
  6. Skilt, Eventyret starter her (Hildegunn)
  7. Møte med de andre speidergruppene i Indre Østfold (Gruppestyre)
 10. Dato for gruppeting #3
 11. Eventuelt