Terminliste Tropp og Aspirant - Høst 2017

Dette er første utgave av høstens terminlister. Følg alltid med på våre hjemmesider for oppdateringer og endringer i forkant av hvert møte og turer.

Høstens tema for troppen er som dere kanskje gjetter; «tur». Dette har vi valgt ut i fra tilbakemeldinger fra speiderne. Aspiranter er med på troppsmøter sammen med troppen og har eget opplegg når det er patruljemøter.

Legg merke til foreldremøtet 9. nov. det er ønskelig med minst en foreldre / foresatt fra hver speider.

Husk klær etter vær da vi prøver å være mest mulig ute. Ta med vannflaske og gjerne kniv og sitteplate hvis du har.

Terminliste Tropp: terminliste tropp høsten 2017
Terminliste Aspiranter: terminliste aspirant høsten 2017

For nye speidere (og gamle) Kan det være intressant å lese litt om hva vi gjør i troppen her: Velkommen Speider - troppen

Vi har noen enkle ordensregler som vi ønsker at speiderne overholder. Disse er inneholder fra høsten 2017 følgende punkter:

  • Jeg lover å komme på minst 80% av alle speidermøter. Sykdom er gyldig fravær.
  • Jeg godtar å bli sendt hjem fra speidermøter hvis jeg etter flere oppfordringer fra leder / peff fortsatt ikke slutter å bråke. Da får jeg med meg en melding som må signeres av foreldre/foresatt.
  • Hvis jeg blir sendt hjem fra 3 speidermøter må jeg slutte i speideren.
  • Det er greit å være uenig, men når vi har besluttet noe i fellesskap står jeg bak de beslutninger som blir tatt.
  • Som speider viser jeg respekt og tar hensyn til andre.
  • Mobiltelefon ol. skal ikke medbringes på møter hvis det ikke er spesielt avtalt med leder. Har man med mobil på tur så skal den være pakkes ned i sekk og være satt på lydløs. Det er alltid mulig å kontakte din speider ved å ringe en av våre ledere

Related Posts

Info

Troppen skal være med på julespill 3/12

Søndag 3/12 skal vi i troppen medvirke i Askims Julespill 2017. Julespillet er et stort arrangement med flere hundre deltakere og det er første gang noensinne dette arrangeres. Kort fortalt skal publikum vandre i store Read more…

Gruppen

Foreldrehjelp på Einarbuhelga 2017

Her er fordelingsliste over foreldre som har meldt seg på for å hjelpe oss. Det er helt sikkert noen mangler fordi vi har fått med oss alle som har sagt de kommer. Møt opp sammen Read more…

Lapper tropp

Oppdatert med powerpoint og video: Foreldremøte 9. november

Her er en kopi av powerpointen som ble vist frem på møtet: Foreldremøte Her er videoen fra NORD2017 som vi viste frem: https://www.youtube.com/watch?v=lVe45LGm_kk  Vi inviterer til foreldremøte for foreldre og foresatte for speidere i troppen. Tid: 9. Read more…